• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Privacyverklaring AANGENAAM MAKELAARDIJ

Versie: oktober 2018

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Inhoudsopgave:

 1. Over ons
 2. Verwerkingen en doeleinden
 3. Doorgifte
 4. Jouw rechten
 5. Beveiliging persoonsgegevens
 6. Cookies
 7. Wijzigingen

 

1. Over ons

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Aangenaam Makelaardij

KvK: 34214055

E-mailadres: algemeen@aangenaammakelaardij.nl

Telefoonnummer: 06 52333470

2. Verwerkingen en doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. Je kunt op verschillende manieren met ons in contact staan.

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben persoonsgegevens van jou zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens moeten we echter langdurig bewaren:

 • Een aantal gegevens van onze dienstverlening bewaren we 20 jaar, omdat dit de periode is waarin wij nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.
 • Wij moeten bewijzen dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) hebben uitgevoerd. Vanwege deze wettelijke plicht, bewaren wij bepaalde gegevens 5 jaar.

 

Verwerkingen

 

Algemeen

 

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 5 jaar na onze laatste correspondentie.

 

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Identificatieplicht, getekende opdracht tot dienstverlening, akte van levering

Wij verwerken je identificatiebewijs wanneer wij jouw identiteit moeten vaststellen. Hiertoe zijn wij verplicht. Hierop kunnen in ieder geval ook de volgende (bijzondere) persoonsgegevens vermeld staan:

 1. Portretfoto (paspoort)
 2. BSN
 3. Naam
 4. Geboortedatum
 5. Adres en woonplaats/plaats van vestiging;
 6. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is;

 

Naast de identificatie documenten zijn wij bovendien verplicht om een getekende opdracht tot dienstverlening en een akte van levering op te slaan.

 

Dienstverlening Aangenaam Makelaardij – Taxatie

Om voor een woning een taxatie te kunnen uitvoeren hebben wij en/of de taxateur jouw persoonsgegevens nodig.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en gegevens van de te taxeren woning om de waarde te bepalen. Deze gegevens ook gedeeld worden met het validatie instituut. Daarnaast verwerken wij alle overige informatie die je aan ons of de taxateur verstrekt. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

 

Dienstverlening Aangenaam Makelaardij – Koop

Wanneer je ons inschakelt om een aankoop opdracht voor je uit te voeren, verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor die opdracht.

In opdracht van jou zullen wij ons best doen een passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uitvoeren en de transactie begeleiden. Daarvoor moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Ook zullen we daarbij jouw identiteit vaststellen.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij ook delen met de verkoper, verkoopmakelaar en notaris. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Als wij voor je op zoek gaan, dan verwerken wij:

 • Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.
 • Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs en de reden van koop.
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden.
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt.

Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar.

Wanneer wij een koopcontract gaan opstellen, verwerken wij alle gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder jouw identiteitsvaststelling. Deze delen wij met de verkoper, de verkoopmakelaar en de notaris. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Wij zijn wettelijk verplicht een toets uit te voeren in het kader van Wwft. Dit moeten wij ook kunnen bewijzen. Wij bewaren deze gegevens daarom maximaal 5 jaar.

Wanneer de woning is verkocht, bewaren wij de de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum nog maximaal 20 jaar.

 

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Naast de hierboven bij de verwerkingen opgegeven partijen, delen wij persoonsgegevens ook met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CRM systeem
 • Webbouwer
 • Online digitale handtekeningdienst
 • Cloudopslag
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

 

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.

 

Verplichte toets Wwft

De gegevens die noodzakelijk zijn voor de verplichte toets onder de Wwft, delen wij met de FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland).

4. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via algemeen@aangenaammakelaardij.nl

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Neem dan eerst contact op met ons om te zien of er een oplossing mogelijk is. Mochten wij er niet uitkomen, dan kun je ook contact opnemen met de klachtencoördinator van VastgoedPro via: privacy@vastgoedpro.nl.

Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Links

Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.